Personlige valg

Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring

Dette er en samling arbeidsark og ideer som kan brukes sammen med kapittelet ‘Personlige valg’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’

 

No Comments

Add your comment