Forfatter: Reinhardt og Kjell Helge

Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring

Seksten Soft Skills

          Soft skills predict success in life – James J. Heckman Harde- og myke ferdigheter frem mot 2030 Det er vanskelig å spå om fremtiden, og mange har prøvd med ulikt hell. Rapporten «Future of skills: employment in 2030» viser til syv trender som vil påvirke arbeidslivet og livet generelt i fremtiden. …

Kort om teori

I noen tilfeller kan det være en fordel å ha et samlet bilde av hva en teori går ut på, uten all lærebokteksten. Her er noen teorier som dreier seg om karrierekompetanser, karrierelæring eller læring på generell basis.