Forside

Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring

Utdanningsvalg kom som et obligatorisk fag i 2008, og fikk revidert læreplan høsten 2015. Har du vært på jakt etter innhold til faget kan boken «Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring» være en solid hjelp på veien mot å løfte faget på din skole. Mange underviser i dette faget uten at de føler at egen kompetanse er tilstrekkelig til å bruke mulighetene i faget til fulle. Faget vurderes ikke med karakter, og det resulterer i at det ikke alle steder får den statusen det burde ha. Frem mot 2020 skal det utformes nye læreplaner også i dette faget, og vi ser for oss en satsing på kompetanseløfting av de som underviser i faget frem til de nye læreplanene blir lansert og implementert.