Kreativitet

Creativity is connecting

things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really do it, they just saw something. It seemed obvious to them after a while. That’s because they were able to connect experiences they’ve had and synthesize new things.
-Steve Jobs 

Without change

there is no innovation, creativity, or incentive for improvement. Those who initiate change will have a better opportunity to manage the change that is inevitable.
-William Pollard

Everything that’s created

comes out of silence. Your thoughts emerge from the nothingness of silence. Your words come out of this void. Your very essence emerged from emptiness. All creativity requires some stillness.
-Wayne Dyer

Creativitiy involves breaking

out of established patterns in order to look at things in a different way. 
-Edward de Bono

Creativity is allowing

yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep.
-Scott Adams

Kreativitet handler om
å finne frem til noe nytt.

De fleste forbinder nok kreativitet med kunst, slik som å male et bilde, skrive en roman eller lage musikk. Selv om dette krever at en bruker kreative ferdigheter, er det ikke alle kreative tenkere som er kunstnere. Mange yrker krever kreativ tankegang, inkludert stillinger i forretningsverden og innen vitenskap og forskning. Kreativitet handler om å være i stand til å komme opp med eller frem til noe nytt. Dersom du kan skape noe vil dette ikke bare berike ditt personlige liv, du vil også ha et fortrinn i hvilket som helst arbeidsfelt du går inn i. Det første du trenger å gjøre er å finne ut av din egen kreativitet.

Kreativ tenking betyr å se på noe på en ny måte.

Kreativ tenking betyr å se på noe på en ny måte. Kreativitet på denne måten kan også inneholde det som kalles lateral tenking, evnen til å se mønster eller sammenhenger som ikke er helt åpenbare. Noen personer er naturlig mer kreative enn andre, men siden dette kan betraktes som en ferdighet, kan kreativiteten din øves opp.

Kreative personer ser nye løsninger

Kreative personer har evnen til å finne nye måter å gjøre oppgaver på, løse problemer og imøtegå utfordringer. De kan bringe med seg et friskt, og iblant uortodokst, perspektiv på arbeidet sitt. Måten de tenker på kan hjelpe avdelinger og organisasjoner til å bevege seg fremover på mer produktive måter.

Kreativitet i jobbsøking

Noen jobbeskrivelser sier klart at kreativitet er et krav for å få stillingen. I slike tilfeller er det lurt å være forberedt ved å kunne vise til eksempler på hvordan du har demonstrert dine kreative ferdigheter. Andre arbeidsgivere er på jakt etter kreative personer selv om det ikke er direkte uttalt. I disse tilfellene kan det være verdifullt å se på hvordan kreativiteten har hjulpet deg i andre tilfeller, og hvordan det kan være en fordel i denne jobben. (thebalancecareer.com)

De overraskende vanene til originale tenkere

I denne filmen snakker Ted Grant om de menneskene som drømmer opp nye ideer og tar initiativ for å virkeliggjøre dem. Her får du høre om tre vaner de kreative tenkerne har. Kanskje vil de overraske deg? En av vanene handler om å omfavne feilsteg og ting som ikke går som planlagt. Grant sier: “De største originale tenkerne er de som feiler mest, fordi det er de som prøver mest. Du trenger mange dårlige ideer for å finne noen få gode.”

Divergerende tenking

Divergerende tenking, eller å tenke kreativt, viser til strategier for problemløsning som er karakterisert ved å foreslå et mangfold av mulige løsninger i et forsøk på å komme frem til den som fungerer. Dette skjer vanligvis i en frittflytende, spontan sammenheng, der mange kreative ideer blir lagt frem og evaluert. Mange og varierte potensielle løsninger blir studert i løpet av et kort tidsrom, og ukonvensjonelle sammenhenger kan bli trukket eller foreslått. Etter at stadiet med divergerende tenking er ferdig, blir ideene og informasjonen strukturert og organisert ved å bruke konvergerende tenking.

Konvergerende tenking

Konvergerende tenking er en problemløsningsteknikk som handler om å sammenfatte forskjellige ideer fra ulike deltakere eller områder for å bestemme den ene ideen som gir den beste løsningen til et klart definert problem. Dette er en type tenking som konsentrerer seg om å finne den beste eller erfaringsmessig riktige løsningen på et problem eller svar på et spørsmål.

Åtte elementer i divergerende tenking

I divergerende tenking gir et enkelt spørsmål mange mulige svar. Selv om svarene kan variere veldig avhengig av personen, er alle svarene av lik verdi. Kanskje er dette svar som ikke eksisterte tidligere, og på denne måten er nye, overraskende eller uvanlige. Under er en liste med ulike elementer som kan være viktig i en prosess med kreativ tenking.

Kompleksitet

Evnen til å konseptualisere vanskelige, flerfasetterte, intrikate produkter eller ideer med mange lag.

Nysgjerrighet

Å vise en personlighet som er dyptgående eller utspørrende, som leter, stiller spørsmål, lærer av å få mer kunnskap eller informasjon om noe, og er i stand til å gå dypere inn i ideene.

Utdyping

Ferdigheten å kunne legge til, bygge på eller pynte på et produkt eller en ide.

Fleksibilitet

Evnen til å skape varierte oppfatninger eller kategorier der det kan utvikles en hel rekke forskjellige ideer som passer til den samme tingen eller problemet.

Flyt

Ferdigheten til kunne å legge frem mange ideer slik at en har et stort antall mulige løsninger eller assosierte produkter.

Fantasi

Evnen til å drømme frem, finne opp, tenke, se, konseptualisere nye produkter eller ideer, å være original.

Originalitet

Ferdigheten til å komme opp med friske, uvanlige, unike, ekstremt forskjellige eller helt nye produkter eller ideer.

Risikovilje

Å være klar til å være modig, dristig, eventyrlysten – ta risker eller eksperimentere med nye ting som skiller seg fra andre ting.