Min framtid 2021

Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring

Min framtid 2021

Arbeidsboken Min framtid er helt nyskrevet for å dekke inn kompetansemålene i den nye læreplanen som er gjeldende fra høsten 2020.

Boken har øvelser og oppgaver som vil forberede elevene på de valgene om utdanning de skal gjøre på 10.trinn. De vil lære mye om seg selv, og samtidig få kunnskap om de mange mulighetene som finnes. Elevene vil få på jakt etter egne interesser, styrker og egenskaper, og få hjelp til å se framover mot videre karriere. Etter å ha arbeidet med utdanningsvalg og temaet livsmestring i tre år, vil elevene ha kommet godt i gang med å utvikle karrierekompetanse.

Les mer og bestill hos Pedlex/FagbokforlagetBla i arbeidsbokenDigital ressurs for Min Framtid