Problemstillinger til valglinje og skalering

karrierelæring & livsmestring

Her ligger det linker til noen dokumenter som ofte er i bruk. Det første dokumentet peker til mange forskjellige problemstillinger som kan brukes i øvelsen valglinje:

Problemstillinger til valglinje

 

Det andre dokumentet er eksempler på spørsmål som kan stilles under øvelsen skalering. Det er også eksempler på spørsmål som kan stilles i løpet av denne øvelsen

Problemstillinger til skalering

Det som er viktig med begge øvelsene er at det underveis åpnes opp for refleksjon rundt hvordan deltakerne plasserer seg.