Utdanningsvalg

-Karrierelæring og livsmestring

Created with Sketch.

Lærebok i Utdanningsvalg

“Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring”, er en lærebok for lærere, rådgivere, lærerstudenter, foreldre og andre som veileder ungdom og unge voksne. Boken er utgitt på fagbokforlaget og kan bestilles enten via e-post eller direkte på Fagbokforlaget sine nettsider. Bestill ditt eksemplar her:

Fagbokforlaget.no

Les et utdrag av boken

Her kan du lese forordet til boken, skrevet av Roger Kjærgård. Du kan også lese det første kapittelet i sin helhet. Boken inneholder en mengde øvelser og metoder som kan brukes for å planlegge en undervisning med progresjon over tre år. Sammen med øvelsene kommer teori som begrunner og forklarer tilnærmingene.  Les utdrag av boken

Verktøykassa for utdanningsvalg

I verktøykassa finner du arbeidsark, mer teori om karriere og læring, og presentasjoner vi bruker i seminar- og undervisning. Arbeidsarkene benyttes i sammenheng med boken. Vi prøver å holde verktøykassa oppdatert og velfylt. Det kommer stadig mer innhold i den. Bruk, del og tilpass til ditt eget behov.

Åpne verktøykassa

Tilbakemeldinger på seminarene våre:

Vestfold fylkeskommune arrangerte to kompetanse-utviklingsdager for UTV-lærerne fra alle ungdomsskolene i Vestfold. De to dyktige kursholderne fra Kanvigodt, Reinhardt og Kjell Helge, ledet deltakerne sikkert og lyttende gjennom to dager. De delte kunnskap, erfaringer, oppgaver og øvelser som deltakerne opplevde praksisnære og inspirerende. Deltakerne ga svært gode tilbakemeldinger
Elisabeth Jahnsen

Rådgiver

Utdanningsavdelingen
“Jeg drar tilbake på egen skole med stor iver og gleder meg til å prøve ut nye opplegg. Blir også gøy å la dette smitte over (forhåpentligvis) på de andre UTV lærerne.” “Lærte at Utdanningsvalg er et morsomt fag å undervise i. Prøve noe nytt, mange spennende oppgaver som kanskje krever litt mer av oss, men som mest sannsynlig blir gøyere for elevene. Lærte at det er håp for faget og at vi har mulighetene til å dele gode opplegg med hverandre.”
Seminardeltagere

Vestfold Fylkeskommune

Nordhordland næringslag har i flere omganger arrangert kompetanseutviklingsdager for lærere og rådgivere i regionen. Seminarholderne Reinhardt og Kjell Helge fra Kanvigodt har laget et opplegg som treffer godt deltakernes behov for kompetanseheving i faget Utdanningsvalg. Seminaret er praktisk, motiverende og oppdatert med de nyeste bevegelsene innen fagfeltet. Deltagerne gir alltid positive tilbakemeldinger.
Vivian Kårbø

Prosjektleder 

Kompetanseprosjektet
I Haugesundregionen har vi flere ganger arrangert seminar i faget utdanningsvalg med Kjell Helge Kleppestø og Reinhardt Jåstad Røyset som kursholdere. Seminarene har fått svært positive tilbakemeldinger fra rådgivere og lærere som har faget utdanningsvalg. Kleppestø og Jåstad Røyset legger mye vekt på at faget må løftes frem og at elevene da vil oppdage at skolen handler om dem og deres liv, det handler om at elever må få lære og utvikle sin verktøykasse for selv å håndtere senere overganger og valgsituasjoner. Gjennom praktiske eksempler, kunnskapsdeling, oppgaver og øvelser, inspirerer Kleppestø og Røyset deltagerne på en gjennomtenkt og meget god måte. Kan virkelig anbefales.
Ronny Sætre

Rådgiver

Haugalandet Skole-Arbeidsliv
Finnmark fylkeskommune har hatt tre samlinger for ungdomstrinnet med tema faget utdanningsvalg, der Kjell Helge og Reinhardt var prosessledere. De fleste lærere mangler formell kompetanse for å undervise i faget. Mange har også savnet konkrete verktøy og materiell som man bruke i faget. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på at det lærerne og rådgiverne hadde lært på samlingene bidro til å utnytte faget på en bedre måte. Samtidig at det har bidratt til å løfte hvor viktig faget utdanningsvalg er, og at karriereveiledning / karrierelæring er hele skolens oppgave. Kjell Helge og Reinhardt er gode formidlere og har førstehånds kjennskap til hvordan det er å jobbe som rådgiver / lærer i dette faget og at faget ikke har nådd sitt potensiale. De har delt masse nyttig materiell, metoder og digitale løsninger for utnyttelse i faget.
Susanne Lupton

Leder 

Karriere Finnmark
I november 2018 arrangerte Nasjonalt senter for realfagsrekruttering en dagskonferanse for skolerådgivere i ungdomsskole/videregående skole, der vi satte fokus på kjønnsutradisjonelle utdanningsvalg. I den forbindelse engasjerte vi Reinhardt fra Kan vi godt til å lede en 3-timers økt for å gi rådgiverne konkrete verktøy til bruk i karriereveiledningen. Reinhardt levde definitivt opp til alle våre forventninger! Han hadde på forhånd satt seg grundig inn i tematikken rundt realfag og kjønnsstereotype utdanningsvalg, og han klarte på forbilledlig vis å knytte denne problematikken til konkrete oppgaver som deltagerne kunne diskutere rundt bordene. Vi sendte ut en evaluering til deltagerne i etterkant av konferansen, og Reinhardt sin økt fikk meget bra score – hvilket sier det meste.
Guri Schjølberg

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Reinhardt Jåstad Røyset og
Kjell Helge Kleppestø

Høsten 2017 mottok vi det aller første eksemplaret av boken vi har arbeidet med i 1,5 år. En god følelse å endelig få holde et rykende ferskt eksemplar av den praktiske boken vår til alle som er interesserte i ungdommers og unge voksnes arbeid med karriere. Målgruppen er blant andre lærere som underviser i faget Utdanningsvalg i grunnskolen. Alle som har behov for en praktisk verktøykasse med øvelser, undervisningsopplegg og arbeidsoppgaver kan ha nytte av denne boken. Boken vil kunne brukes inn mot mange ulike grupper i veiledningsarbeidet.

Seminar om utdanningsvalg? 
Ta kontakt for en prat

Høsten 2015 arrangerte vi vårt første seminar i utdanningsvalg i Alta. Dette ble starten på en rekke med seminarer som nå mange hundre lærere og rådgivere rundt om i landet har deltatt på. Målet med seminaret er å øke oppmerksomheten på og kompetansen om hva faget kan inneholde. Seminaret kan tilpasses målgruppen. Det er mest effektivt med en modell som går over to dager, og så med en oppfølgingsdag etter noen måneder. Vi tar utgangspunkt i planverket slik det foreligger og plasserer faget sentralt i skolens oppdrag. Dette gjør vi ut fra opplæringsloven, den generelle delen av læreplanen og gjeldende læreplan. Vi viser frem hvordan faget kan gjøres praktisk og til hele skolens ansvar. Vi viser også frem hvordan faget kan planlegges i progresjon over tre år og hvordan faget er fundert i grundig forskning. Vi ser videre på hvordan faget er i utvikling for å passe det fremtidige utdannings- og arbeidsmarkedet. Boken vår kan vise veien i arbeidet med å løfte denne diamanten av et fag opp og frem hvor det er meningen at det skal være.

Kort om oss

Her kan du lese om oss og vår aktivitet i arbeid med faget utdanningsvalg.

Forfatter og foredragsholder

Reinhardt Jåstad Røyset

Reinhardt er adjunkt med opprykk fra Høgskolen i Bergen. Siden 1999 har Jåstad Røyset arbeidet ved Holen skole i Laksevåg bydel, Bergen Kommune. Han har i løpet av sin karriere undervist i engelsk, matematikk, musikk og kunst og håndverk. Fra 2013 har faget Utdanningsvalg vært en stor del av stillingen, der Jåstad Røyset har undervist på 9. og 10.trinn. Høsten 2017 er Jåstad Røyset engasjert av Utdanningsdirektoratet for å arbeide i en gruppe som skal utlede kjerneelementer i faget utdanningsvalg, i forbindelse med fagfornyelsen. Høsten 2018 sitter han i en gruppe i regi av Kompetanse Norge med oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Oppdraget er gitt Kompetanse Norge av Kunnskapsdepartementet.

Forfatter og foredragsholder

Kjell Helge Kleppestø

Kjell Helge er cand.polit. med hovedfag pedagogikk. Kleppestø har undervist og veiledet på grunnskole- og høgskolenivå, og i arbeids- og inkluderingsbedrift. Ansatt i Hordaland Fylkeskommue siden 2005 og ledet Senter for Yrkesrettleiing (endret til Karriere Hordaland 1.okt. 2017) siden 2010. Kompetanseheving av rådgivertjenesten i grunnopplæringen er et viktig område i arbeidet. Kleppestø er engasjert i utvikling av helhetlig karriereveiledningstjeneste, og har lenge arbeidet for å inkludere Utdanningsvalg i det. Han har omfattende erfaring fra systemarbeid med offentlige og private aktører på feltet, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Høsten 2018 sitter han i en gruppe i regi av Kompetanse Norge med oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Oppdraget er gitt Kompetanse Norge av Kunnskapsdepartementet.

Utdanningsvalg kom som et obligatorisk fag i 2008

Faget fikk revidert læreplan høsten 2015. Har du vært på jakt etter innhold i faget, kan boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’ være en solid hjelp på veien mot å løfte faget på din skole. Mange underviser i faget uten at de føler at egen kompetanse er tilstrekkelig til å bruke mulighetene i faget til fulle. Faget vurderes ikke med karakter, og det resulterer i at det ikke alle steder får den statusen det burde ha. Frem mot 2020 skal det utformes nye læreplaner også i dette faget, og vi ser for oss en satsing på kompetanseheving av de som underviser i faget frem til de nye læreplanene blir implementert.
Fagfornyelsen

Siste innlegg

Klikk deg videre til de siste innleggene i verktøykassa for Utdanningsvalg.

Personlige valg

Dette er en samling arbeidsark og ideer som kan brukes sammen med kapittelet ‘Personlige valg’[…]

Utdanning og yrker

Dette er en samling arbeidsark til bruk sammen med kapittelet ‘Utdanning og yrker’ i boken[…]

Arbeid

Dette er en samling arbeidsark til bruk sammen med kapittelet ‘Arbeid’ i boken ‘Utdanningsvalg –[…]