Utdanningsvalg

Karrierelæring og karrierekompetanse i skolen

Hva leter du etter?

Kjell Helge og Reinhardt har skrevet Min framtid 2021 og gjort den klar for fagfornyelsen. Denne arbeidsboken til elevene i Utdanningsvalg er i salg gjennom Pedlex/Fagbokforlaget. Boken inneholder øvelser og oppgaver som vil forberede elevene på ungdomstrinnet til fremtidige karrierevalg og overganger. De vil lære om seg selv, sine interesser, styrker, egenskaper og verdier og mye annet. Boken er skrevet med utgangspunkt i de nye læreplanene i fagfornyelsen og skal hjelpe elevene til å utvikle karrierekompetanse og arbeide med det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring.

Områdene for utforsking og læring fra kvalitetsrammeverket er med som et viktig gjennomgående element i boken.

Vi har gjort boken interaktiv ved å bruke qr-koder. Dette gjør at i tillegg til de temaene, oppgavene og øvelsene vi har inkludert i boken, vil det være tilgang på enda flere digitale ressurser ved å skanne qr-kodene. Ressursene varierer fra filmer, viktige nettsteder og ekstraoppgaver til historier som kan diskuteres. Alle ressursene, inkludert en fyldig lærerveiledning kan hentes fra et nettsted som er tilknyttet boken. Lykke til med karrierelæringen!

Bestill dine eksemplar i dag

Utdanningsvalg obligatorisk fag i 2008

Fagfornyelsen 2020 gir faget et nytt løft, med ny læreplan og nytt kjernelement: Elevene skal utvikle karrierekompetanse.
Har du vært på jakt etter innhold i faget?
Da vil ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’ være en solid hjelp på veien mot å løfte faget på din skole.

Mange underviser i faget uten at de føler at egen kompetanse er tilstrekkelig til å bruke mulighetene i faget til fulle. Faget vurderes ikke med karakter, og det resulterer i at det ikke alle steder får den statusen det burde ha. Vi ser for oss en satsing på kompetanseheving av de som underviser i faget frem til de nye læreplanene blir implementert.

FagfornyelsenLæreplan Utdanningsvalg 2020