seminar/kurs

Vi har laget flere ulike seminar med utgangspunkt i
Utdanningsvalg -karrierelæring og livsmestring i tillegg til
arbeidsboken Min Framtid 2022. Vi inkluderer alltid et eksemplar av hver i seminaravgiften. Ekslusive priser på klassesett gis til deltakernes skoler på oppfordring.

Målet med seminar er å gi lærere og rådgivere som underviser i Utdanningsvalg innspill til hvordan de kan levendegjøre faget, gi dem konkrete undervisningsopplegg/oppgaver. Grunntanken er å gi de som underviser i faget mer kompetanse og en utvidet verktøykasse de kan ta i bruk med det samme de er tilbake på sitt arbeidssted. 

Vi er opptatt av aktive deltakerne og at de selv skal bli tatt med igjennom mange oppgaver og øvelser som de siden skal ta elevene sine igjennom. Det er alltid gøy, de får en egen opplevelse av alle disse prosessene som de tar elevene igjennom. Vi har også fokus på refleksjonsøkter etter hver øvelse/oppgave. Mye god deling mellom deltakerne, og gode samtaler. Dette skaper en arena for relasjonsarbeid og mange av de som har tatt del på seminarene har knyttet kontakt og skapt nettverk med andre lærere som underviser på andre skoler. 

Vi har en egen økt på å gi elevene kompetanse i å kommunisere med hverandre. Med mål om at det er en allmenn yrkeskompetanse å kunne lytte, reflektere, kommunisere et budskap osv.  Dette blir flettet sammen til et fokus på å gjøre elevene bedre til å reflektere over utdannings- og yrkesvalg sammen, og kunne drive med elev-til-elev veiledning. Et viktig utgangspunkt for denne tilnærmingen er kunnskap om at venner betyr mye for hverandre i disse valgene, vi vet de snakker mye sammen; og da er det et poeng å gi dem noen verktøy eller økt kompetanse på noe de allerede bruker mye tid på.