Verktøykassa for Utdanningsvalg

karrierelæring & livsmestring

Verktøykassa for utdanningsvalg

I verktøykassa finner du arbeidsark, mer teori om karriere og læring, og presentasjoner vi bruker i seminar- og undervisning. Arbeidsarkene benyttes i sammenheng med boken. Vi prøver å holde verktøykassa oppdatert og velfylt. Det kommer stadig mer innhold i den. Bruk, del og tilpass til ditt eget behov. Trykk på linken under bildet for å gå videre inn i verktøykassa.

Utdanningsvalg
Personlige valg
Utdanningsvalg
Utdanning og yrker
Utdanningsvalg
Arbeid
Utdanningsvalg
Selvledelse
Utdanningsvalg
Narrativ
Utdanningsvalg
Historier
Utdanningsvalg
Karrierelæring
Utdanningsvalg
Utdanningsvalg i media
Utdanningsvalg
Seksten soft skills
Utdanningsvalg
Kort om teori