Verktøykassa for Utdanningsvalg

Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring

I verktøykassa finner du arbeidsark, mer teori om karriere og læring, og presentasjoner vi bruker i seminar- og undervisning. Arbeidsarkene benyttes i sammenheng med boken. Vi prøver å holde verktøykassa oppdatert og velfylt. Det kommer stadig mer innhold i den. Bruk, del og tilpass til ditt eget behov