Verktøykassa for Utdanningsvalg

Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring

Verktøykassa

I verktøykassa finner du arbeidsark, mer teori om karriere og læring, og presentasjoner vi bruker i seminar- og undervisning. Arbeidsarkene benyttes i sammenheng med boken. Vi prøver å holde verktøykassa oppdatert og velfylt. Det kommer stadig mer innhold i den. Bruk, del og tilpass til ditt eget behov

Personlige valg

Åpne side

Utdanning og yrker

Åpne side

Arbeid

Åpne side

Selvledelse

Åpne side

Narrativ

Åpne side

Historier

Åpne side

Virkelig nyttige linker

Åpne side

Karrierelæring

Åpne side

Presentasjoner og hefter

Åpne side

Utdanningsvalg i media

Åpne side

Seksten soft skills

Åpne side

Kort om teori

Åpne side