På folkemunne

karrierelæring & livsmestring

her er noen av ryktene om oss:

Elisabeth Jahnsen

Vestfold fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune arrangerte to kompetanse-utviklingsdager for UTV-lærerne fra alle ungdomsskolene i Vestfold. De to dyktige kursholderne fra Kanvigodt, Reinhardt og Kjell Helge, ledet deltakerne sikkert og lyttende gjennom to dager. De delte kunnskap, erfaringer, oppgaver og øvelser som deltakerne opplevde praksisnære og inspirerende. Deltakerne ga svært gode tilbakemeldinger

Ronny sætre

Haugalandet skole og arbeidsliv

Rådgivere og lærere som har faget utdanningsvalg. Kleppestø og Jåstad Røyset legger mye vekt på at faget må løftes frem og at elevene da vil oppdage at skolen handler om dem og deres liv, det handler om at elever må få lære og utvikle sin verktøykasse for selv å håndtere senere overganger og valgsituasjoner. Gjennom praktiske eksempler, kunnskapsdeling, oppgaver og øvelser, inspirerer Kleppestø og Røyset deltagerne på en gjennomtenkt og meget god måte. Kan virkelig anbefales.

Vivian Kårbø

Nordhordland Næringslag

Nordhordland næringslag har i flere omganger arrangert kompetanseutviklingsdager for lærere og rådgivere i regionen. Seminarholderne Reinhardt og Kjell Helge fra Kanvigodt har laget et opplegg som treffer godt deltakernes behov for kompetanseheving i faget Utdanningsvalg. Seminaret er praktisk, motiverende og oppdatert med de nyeste bevegelsene innen fagfeltet. Deltagerne gir alltid positive tilbakemeldinger.

Susanne Lupton

Karriere Finnmark

Finnmark fylkeskommune har hatt tre samlinger for ungdomstrinnet med tema faget utdanningsvalg, der Kjell Helge og Reinhardt var prosessledere. De fleste lærere mangler formell kompetanse for å undervise i faget. Mange har også savnet konkrete verktøy og materiell som man bruke i faget. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på at det lærerne og rådgiverne hadde lært på samlingene bidro til å utnytte faget på en bedre måte. Samtidig at det har bidratt til å løfte hvor viktig faget utdanningsvalg er, og at karriereveiledning / karrierelæring er hele skolens oppgave. Kjell Helge og Reinhardt er gode formidlere og har førstehånds kjennskap til hvordan det er å jobbe som rådgiver / lærer i dette faget og at faget ikke har nådd sitt potensiale. De har delt masse nyttig materiell, metoder og digitale løsninger for utnyttelse i faget.

seminardeltager

lærer i kommune i Vestfold fylke

“Jeg drar tilbake på egen skole med stor iver og gleder meg til å prøve ut nye opplegg. Blir også gøy å la dette smitte over (forhåpentligvis) på de andre UTV lærerne.” “Lærte at Utdanningsvalg er et morsomt fag å undervise i. Prøve noe nytt, mange spennende oppgaver som kanskje krever litt mer av oss, men som mest sannsynlig blir gøyere for elevene. Lærte at det er håp for faget og at vi har mulighetene til å dele gode opplegg med hverandre.”