Mer om oss

karrierelæring & livsmestring

En rett og slett utrolig god følelse å endelig få holde et rykende ferskt eksemplar av egenprodusert bok. En annerledes, men utrolig god, følelse å ha bok nummer to i hendene. Fantastisk morro fordi vi opplever den responsen fra leserne som vi ydmykt i det stille håpet på.
Høsten 2017 gav Fagbokforlaget ut den praktiske boken vår til alle lærere, rådgivere og mange andre som er interesserte i ungdommers og unge voksnes arbeid med valg av utdanning, jobb og karriere. Målgruppen er blant andre lærere som underviser i faget Utdanningsvalg i grunnskolen. Alle som har behov for en praktisk verktøykasse med øvelser, undervisnings-opplegg og arbeidsoppgaver kan ha nytte av denne boken.
Våren 2020 kom første utgave av vår versjon av Min Framtid, en arbeidsbok for elever i 8.trinn – 10.trinn. Min Framtid har Pedlex gitt ut til elever siden 2004. Fagfornyelsen og ny læreplan i Utdanningvalg gav åpning for å fornye Min Framtid. Vi fikk heldigvis lov å binde disse bøkene sammen. 

Reinhardt Jåstad Røyset

Reinhardt er adjunkt med opprykk fra Høgskolen i Bergen. Siden 1999 har Reinhardt arbeidet ved Holen skole i Laksevåg bydel, Bergen Kommune. Han har i løpet av sin karriere undervist i engelsk, matematikk, musikk og kunst og håndverk. Fra 2013 har faget Utdanningsvalg vært en stor del av stillingen, der Reinhardt har undervist på 9. og 10.trinn. Høsten 2017 ble han engasjert av Utdanningsdirektoratet for å arbeide i en gruppe som skal utlede kjerneelementer i faget utdanningsvalg, i forbindelse med fagfornyelsen. Deltok i 2018 i Kompetanse Norge sitt oppdrag med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Oppdraget ble gitt av Kunnskapsdepartementet.

Kjell Helge Kleppestø

Kjell Helge er cand.polit. med hovedfag pedagogikk. Ansatt ved Universitetet i Bergen. Tidligere direktør i CXS Nordic AS, og siden 2005 ansatt i Vestland Fylkeskommune (tidligere Hordaland fylkeskommune). Han har ledet karrieresenteret i fylkeskommunen siden 2010, og bygget opp fra starten både Karriere Hordaland og Karriere Vestland.  Kleppestø har lang erfaring fra utvikling av helhetlig karriereveiledningstjenester i Norge, og er forfatter av faglitteratur og arbeidsbøker for ungdom innen feltet. Han har omfattende erfaring fra systemarbeid med offentlige og private aktører på feltet, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Deltok i 2018 i Kompetanse Norge (nå HKdir) sitt oppdrag med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.