om oss

Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring

En rett og slett utrolig god følelse å endelig få holde et rykende ferskt eksemplar av egenprodusert bok. En annerledes, men utrolig god, følelse å ha bok nummer to i hendene. Fantastisk morro fordi vi opplever den responsen fra leserne som vi ydmykt i det stille håpet på.
Høsten 2017 gav Fagbokforlaget ut den praktiske boken vår til alle lærere, rådgivere og mange andre som er interesserte i ungdommers og unge voksnes arbeid med valg av utdanning, jobb og karriere. Målgruppen er blant andre lærere som underviser i faget Utdanningsvalg i grunnskolen. Alle som har behov for en praktisk verktøykasse med øvelser, undervisnings-opplegg og arbeidsoppgaver kan ha nytte av denne boken.
Våren 2020 kom elevheftet Min Framtid, et arbeidshefte for elever i 8.trinn – 10.trinn. Min Framtid har Pedlex gitt ut til elever siden 2004. Fagfornyelsen og ny læreplan i Utdanningvalg gav åpning for å fornye Min Framtid. Vi fikk heldigvis lov å binde disse bøkene sammen. 

Reinhardt Jåstad Røyset

Reinhardt er adjunkt med opprykk fra Høgskolen i Bergen. Siden 1999 har Reinhardt arbeidet ved Holen skole i Laksevåg bydel, Bergen Kommune. Han har i løpet av sin karriere undervist i engelsk, matematikk, musikk og kunst og håndverk. Fra 2013 har faget Utdanningsvalg vært en stor del av stillingen, der Reinhardt har undervist på 9. og 10.trinn. Høsten 2017 ble han engasjert av Utdanningsdirektoratet for å arbeide i en gruppe som skal utlede kjerneelementer i faget utdanningsvalg, i forbindelse med fagfornyelsen. Høsten 2018 ble han spurt om å arbeide i en gruppe i regi av Kompetanse Norge med oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Oppdraget er gitt Kompetanse Norge av Kunnskapsdepartementet

Kjell Helge Kleppestø

Kjell Helge er cand.polit. med hovedfag pedagogikk. Kjell Helge har undervist og veiledet på grunnskole- og høgskolenivå, og i arbeids- og inkluderingsbedrift. Ansatt i Hordaland Fylkeskommue (nå Vestland fylkeskommune) siden 2005. Han har ledet karrieresenteret i fylkeskommunen siden 2010, og bygget opp fra starten både Karriere Hordaland og Karriere Vestland. Kompetanseheving av rådgivertjenesten i grunnopplæringen er et viktig område i arbeidet. Kleppestø er engasjert i utvikling av helhetlig karriereveiledningstjeneste, og har lenge arbeidet for å inkludere Utdanningsvalg i det. Han har omfattende erfaring fra systemarbeid med offentlige og private aktører på feltet, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Høsten 2018 ble han spurt om å arbeide i en gruppe i regi av Kompetanse Norge med oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Oppdraget er gitt Kompetanse Norge av Kunnskapsdepartementet.