Vi bidrar gjerne

karrierelæring & livsmestring

Vi har vært heldige! Sammen vi har fått lov å lage til seminarer/workshops for flere tusen lærere og rådgivere rundt om i landet. Målet for oss er alltid å øke oppmerksomheten på og kompetansen om hva Utdanningsvalg kan bidra med for eleven og for hele skolen. 

Vi tar utgangspunkt i planverket slik det foreligger og plasserer faget sentralt i skolens oppdrag. Dette gjør vi ut fra opplæringsloven, den generelle delen av læreplanen og gjeldende læreplan. Vi viser frem hvordan faget kan gjøres praktisk og til hele skolens ansvar. Vi viser også frem hvordan faget kan planlegges i progresjon over tre år og hvordan faget er fundert i grundig forskning. 

Våre seminar går over en, to, eller tre dager. Vi holder gjerne foredrag eller innlegg på konferanser.

vi prates – ta kontakt