Yrkesetikk

karrierelæring & livsmestring

MORAL

Personlige og felles oppfatninger av hva som er rett og galt.

ETIKK

Systematisk refleksjon over hva som er rett og galt i omgang mellom mennesker.

FEM PRINSIPPER

1. Ikke gjør skade
2. Gjør ting bedre
3. Respekter andre
4. Vær rettferdig
5. Vær varm i tanke og hjerte

ETIKK,

eller MORAL?

Ordene moral og etikk oppstod opprinnelig fra sedvane, skikk og bruk.

Før ble etikk og moral sett på som synonymer til hverandre

I senere tid har det kommet et skille mellom dem. Man kan si at moral er holdningen, og etikk er begrunnelse av moral.

Moral er ikke fag, det læres gjennom omgang med andre mennesker. I motsetning er etikk et fag, og læres gjennom studier og trening i å anvende prinsipper og begreper. Det vil si at etikk betraktes som teoretiske betraktninger om moral. (http://www.bedriftenbi.no/etikk-og-moral/)
De fem prinsippene som blir nevnt over, er noe alle kjenner til. Allikevel kan de være utfordrende å praktisere. Det femte prinsippet (engelsk: be loving) åpner for å ta i bruk omtanke og varme i refleksjonen rundt etisk handlemåte

(B.Weinstein. Ethical Intelligence s.6)

Yrkesetikk kan handle om

å gjøre de riktige valgene for samfunnet og enkeltindividene som berøres av arbeidet du gjør. Hvordan kan arbeidet gjøres på en etisk måte slik at det følger de rettighetene, retningslinjene og arbeidsområdene du skal opptre innenfor. Hva er godt og dårlig språk, gode og dårlige fremgangsmåter?


Den etiske koden i et firma er et definert sett med prinsipper som gir firmaet retning i aktivitetene og avgjørelsene som opptar firmaet.

Firmaets filosofi kan virke inn på produktiviteten, ryktet og overskuddet. Blant de som arbeider i et firma hjelper etisk oppførsel til med at arbeidet blir ferdigstilt med integritet og ærlighet. De tilsatte følger retningslinjene og reglene mens de arbeider for å nå firmaets mål.

God yrkesetikk kan hjelpe til å holde motivasjonen oppe og bidra til en positiv og sunn arbeidskultur.


På det personlige plan

hjelper god yrkesetikk til med å ha høyere og jevnere produktivitet, uten at en trenger å bli fulgt opp eller kontrollert for å gjøre jobben sin.

Med god yrkesetikk er det sannsynlig at du produserer mer, på en bedre måte og raskere enn de som mangler denne ferdigheten.

Vanligvis gir du deg ikke før oppgaven er gjennomført, eller i alle fall et delmål av oppgaven. Arbeidstakere med sterk yrkesetikk ønsker å være sterkere tilsatte og vil gjerne fremstå som en verdifull del av firmaet og en produktiv tilsatt for sine ledere.
cleverism.com

Yrkesetikk er et sett med verdier

basert på idealet om disiplin og hardt arbeid. Å bygge en sterk yrkesetikk vil sette deg i stand til å øve deg slik at hardt arbeid kommer nesten automatisk.

Å skape
gode vaner er noe som vil imponere arbeids-giveren din.

Å skape gode vaner som å holde deg fokusert, være motivert, sette i gang med og ferdigstille arbeidsoppgaver med det samme, hjelper til med å skape en god arbeidsmoral som vil imponere arbeidsgiveren din. cornerstoneondemand.com