Kritisk tenking

karrierelæring & livsmestring

Kritisk tenking er en ferdighet som er høyt verdsatt i mange arbeidssammenhenger. Dette er en ferdighet som handler om evnen til å analysere informasjon på en objektiv måte og ta en gjennomtenkt og velbegrunnet beslutning.

Å tenke kritisk dreier seg om å innhente data fra mange ulike kilder som data, fakta, observasjoner, og skille mellom nyttige og mindre nyttige detaljer for å løse et problem eller ta en beslutning.

Arbeidsgivere ønsker seg ofte personer som kan evaluere en situasjon ved å tenke logisk og så komme frem til den beste løsningen. En person med gode ferdigheter i kritisk tenking kan stoles på i forhold til å ta beslutninger på egen hånd. (thebalancecareer.com)

Kritisk tenking er evnen til å tenke klart og rasjonelt, og forstå den logiske sammenhengen mellom forskjellige ideer. Dett kan beskrives som evnen til å engasjere seg i refleksjon og individuell tenking. Du må ha evnen til å resonnere. Du er en som deltar aktivt i forskjellige læringsprosesser, heller enn å være en passiv mottaker av informasjon. Du vil hele tiden stille spørsmål ved ideer og oppfatninger i stedet for å akseptere dem slik de blir presentert. En kritisk tenker vil alltid være på utkikk etter om en ide, et argument eller en rekke ting som er funnet ut representerer hele bildet eller deler av bildet, og er åpne for å finne ut mer. En med gode ferdigheter innen kritisk tenking vil identifisere, analysere og løse problemer på en systematisk måte heller enn å bruke intuisjon eller instinkt. (Skillsyouneed.com)

Kritisk tenking er en bevisst prosess (Thinkeracademy.)