Mellommenneskelige ferdigheter

karrierelæring & livsmestring

Mellom-menneskelige ferdigheter handler om måten du kommuniserer og samhandler med andre.

Uansett hvilken jobb du har eller søker på, er det viktig å komme godt overens med medarbeidere, ledere, kunder og selgere. Sterke mellommenneskelige ferdigheter er viktige for å gjøre det bra på arbeidsplassen. Uten mellommenneskelige ferdigheter er det nok mange arbeidsgivere som finner det vanskelig å tilsette deg.

De fleste yrker krever samhandling med andre.

Mange yrker krever stadig og konstant samhandling med andre personer. Dette stemmer selv i yrker som kanskje ikke blir forbundet med mye kommunikasjon eller som har blitt vurdert som individuelle. På et eller annet tidspunkt er det avgjørende å ha kontakt med andre personer.

Vis frem ferdighetene på CV og i intervjuet.

Mellommenneskelig ferdigheter kan vises frem på CV, i søknad og i løpet av en intervjusituasjon. I siste tilfelle er det lurt å beskrive ved hjelp av en historie eller anekdote. Hevder du å inneha en eller flere mellommenneskelige ferdigheter bør dette gjerne reflekteres i hvordan du opptrer. Tenk over hvilke ferdigheter du refererer til, slik at dette tilpasses til den spesifikke jobben du søker på. ( )