Nettverksbygging

karrierelæring & livsmestring

Gode relasjoner er viktige både personlig og profesjonelt

Gjennom hele livet er det å møte nye mennesker en viktig del av livene våre. Å ha gode venner, bekjente og relasjoner er viktig for at vi skal trives og ha det bra i de kretsene vi tilbringer livene våre både personlig og profesjonelt.

Å bygge nettverk

Det er relativt enkelt å treffe nye personer gjennom sosiale media, i ulike utdanningssammenhenger, tilstelninger og tilfeldige eller arrangerte møter. Å bygge nettverk handler slik om å treffe og sosialisere med personer som du ikke har truffet før, og som du kanskje bare har hørt eller lest om. Å utvide nettverket ditt kan ha mange følger og konsekvenser for ditt profesjonelle og personlige liv.

Langsiktige relasjoner er vinn-vinn

Å bygge nettverk er ikke bare en prosess som handler om å møte og hilse på. Det er en ferdighet som alle med en interesse i å utvikle sine relasjoner med andre kan utvikle. Å bygge nettverk kan defineres som en prosess for å bygge langsiktige relasjoner med personer på en måte som kan være gjensidig fordelaktig for å bygge og skape en vinn-vinn situasjon.

Hvordan kan du ‘hacke’ nettverks-bygging?

I denne videoen snakker David Burkus om hvordan du kan tenke annerledes om det å møte og bli kjent med nye personer i private eller profesjonelle sammenhenger.