Personlige ferdigheter

karrierelæring & livsmestring

De fleste bedrifter er på utkikk etter kandidater med gode personlige ferdigheter

De fleste organisasjoner og bedrifter er på utkikk etter folk som har personlige ferdigheter og kvaliteter som gjør at de kan omgås de andre på arbeidsplassen på en god måte, og bli ferdige med arbeidsoppgaver innen tidsfristen. Personlige ferdigheter setter deg i stand til å kommunisere effektivt med andre, gi uttrykk for hva du mener og føler, og lede deg selv på en god måte. Dine personlige ferdigheter former ikke bare hvordan du arbeider, men også hvordan du mestrer livet fra dag til dag.

Viktig i samarbeid med andre

Å ha gode personlige ferdigheter kan være avgjørende for hva bra du gjør det i hvilken som helst jobb. Med gode personlige ferdigheter er du i stand til å arbeide godt i forhold til arbeidsgivere, arbeidstakere, kolleger, klienter og selgere.

Hva hjelper ferdighetene med?

Du kan kommunisere ideer på en tydelig måte og lytte godt til andre. Du har en positiv holdning til arbeidet du gjør og er en viktig del av den sunne kulturen i firmaet. Med gode personlige ferdigheter har du en effekt på bedriftens overskudd. Som ansvarlige ansatte som andre kan stole på for å få hjelp, rekker de tidsfrister og gjør seg ferdig med oppgaver. Med sterke personlige ferdigheter er du ofte motivert og har en sterk interesse for arbeidet sitt. (thebalancecareer.com)

Personlige ferdigheter hjelper deg til å ta bedre vare på deg selv

Personlige ferdigheter handler også om ferdigheter som gjør deg i stand til å ta vare på og utvikle deg selv både mentalt og fysisk. Gjennom utvikling av disse personlige ferdighetene vil du trolig over tid bli bedre i stand til å takle utfordringer både i arbeidslivet og ditt personlige liv.