Problemløsning

karrierelæring & livsmestring

Problemløsning en av de viktigste ferdighetene arbeidsgivere ser etter hos ulike kandidater

I nesten hver eneste sektor er problemløsning en av de viktigste ferdighetene arbeidsgivere ser etter hos ulike kandidater. World Economic Forum har listet problemløsning som den aller viktigste ferdigheten inn i fremtidens arbeidsmarked . Problemløsningsferdighetene dine bør være tydelige når du skriver søknad og i det du legger ved søknaden. Vær forberedt på å diskutere og vise frem hvordan du har brukt problemløsningsferdighetene dine i tidligere sammenhenger (thebalancecareer.com).

Problemer er valg

Hver eneste dag er det sannsynlig at du vil stå overfor minst et problem du må løse. Det kan bli lettere om du etter hvert innser at problemer rett og slett består av forskjellige valg. Der er en beslutning du må ta om å gjøre det ene eller det andre.

Problemløsning kan læres

Problem kan fremstå som vanskelige å forstå, løse eller takle. De kan ha opphav i en oppgave, en situasjon og til og med en eller flere personer. Problemløsning handler om å bruke metoder og ferdigheter for å finne de beste løsningene til problemene.

Øv deg på problemløsning

For å utvikle problemløsningsferdighetene dine er det viktig at du er innstilt på å øve deg på dette. Det finnes mange strategier og kanskje er denne fremgangsmåten et sted å begynne.

Fokuser på løsningen

Fokuser på løsningen, ikke på problemet. Ved å se fremover i stedet for å se bakover åpner du opp for å finne løsninger. Erkjenn at der er et problem og flytt så fokus til et løsningsorientert mindset.

Bruk fem hvorfor

Bruk fem HVORFOR for å definere problemet. Ved å spørre hvorfor flere ganger kan du grave dypere for å finne de grunnleggende utfordringene. Slik kan du også finne frem til bedre løsninger.

Gjør ting enkle

Forenkle ting. Ta bort alle detaljer og gå tilbake til det grunnleggende. Prøv å finne en virkelig enkel, åpenbar løsning. Resultatet kan forbløffe deg.

Finn mange muligheter

Lag en liste med så mange mulige løsninger du kan finne frem til.Pass på at selv om løsningen virker rar, merkelig eller dum, så må den med på listen. Ingen ide er dum, og ofte er det den mest crazy ideen som skaper en god løsning.

Tenk kreativt

Tenk lateralt. Snu tankegangen om problemet rundt, se det fra et annet perspektiv. Tenk lateralt blant annet ved å lage et sett med «hva om..»-spørsmål.

Skap muligheter

Bruk et språk som skaper muligheter. Formuleringer som «hva om..?», «tenk om..» og andre undrende formuleringer åpner opp for å tenke kreativt og skape løsninger.