Serviceorientering

karrierelæring & livsmestring

I yrker som yter service til forskjellige kunder og kundegrupper er det avgjørende at de tilsatte har en rekke myke ferdigheter.

Dette gjelder om de treffer kundene personlig, på telefon, via e-post eller på en online chattetjeneste. Det er viktig at du kan skape en relasjon med kundene og at de føler at de har truffet en som virkelig bryr seg og har et ønske om å løse problemet eller behovet kundene har. Å utvide disse ferdighetene og fremheve dem i et jobbintervju kan hjelpe deg til å være synlig i konkurranse med andre .

WOW! Den kundebehandleren var fantastisk!

Hvor mange ganger har du gått fra en kundestøtteopplevelse og tenkt «WOW! Den kundebehandleren var fantastisk! Her følte jeg meg skikkelig sett og ivaretatt!»? Kanskje ikke så mange ganger? Kundebehandling er, som andre yrker, hardt arbeid. Spesielt gjelder dette om du skal gjøre en god jobb .

Ferdigheter innen kundebehandling

Med ferdigheter innen kundebehandling vil kundemøtet kunne løftes fra en vanlig, til en eksepsjonell opplevelse. Dersom du gjør det rett hver gang, vil du gjøre det riktige når det virkelig gjelder. God service krever handling og innsats. En som yter en service velger å vise initiativ.

Det motsatte av initiativ

Det motsatte av initiativ er likegyldighet. Ofte overser servicetilbydere kundenes ønsker og behov, og overser muligheter til å yte utmerket kundeservise. Dette skjer ved at en ikke observerer og følger med på hva som skjer i omgivelsene. Prøv heller å forutse hva som er kundenes behov, og vis at du kan reagere raskt i forhold til de ønskene som blir lagt for dagen

GENUIN

interesse krever mer

Å uttrykke genuin interesse krever at en gjør mer enn hva den vanlige kunden forventer seg. Smil, ha øyekontakt og legg litt energi i stemmen.

Gjør kundemøtene minneverdige og spesielle

Gjør situasjoner der du hilser på noen minneverdige og spesielle, i stedet for kjedelige og trivielle. Bruk kundenes navn når du kan det. Å bruke kundenes navn så ofte du kan det, uttrykker at du er interessert i dem, det uttrykker respekt og bekrefter at de er viktige på et mer personlig plan.

Vis selvsikker gjestfrihet

Du bør tilnærme deg kundene ved å ut vise selvsikker gjestfrihet, heller enn å vente til kundene tar kontakt. Dette krever initiativ, noe som kan være den enkeltfaktoren som betyr mest når vi skiller mellom ordinær og ekstraordinær kundeservice.

5 – 2 regelen

Bruk 5 – 2 regelen når du nærmer deg en kunde. Smil når du er omtrent 5 meter unna og legg til en passende hilsen når du er omtrent 2 meter unna kunden.

Still gode spørsmål

Å stille spørsmål er en effektiv måte å vise genuin interesse for kunden, og bygger relasjonen som er nødvendig for å skape lojalitet.

Gi det lille ekstra

Det å skjemme bort eller gi kundene det lille ekstra, er en høyere form for å vise genuin interesse for kundene. Kan du forutse og oppfylle behovene og ønskene til kundene uten at de etterspør dette, leder det til takknemlige kunder. Ved å huske hva kundene foretrekker, viser servicetilbydere at de er genuint interesserte og etterlater varig positive inntrykk.

Gjør ting riktig hver gang

Husk at ved å gjøre ting riktig hver gang, vil du gjøre det riktig når det virkelig gjelder. Ved å følge med på detaljene og de små tingene, vil du dramatisk øke dine sjanser for å gjøre det riktig. Tilsatte som viser at de er på hugget og reagerer raskt både på måten de uttrykker seg og i måten de handler på, gjør at kundene blir mer sikre på at du kan yte god service til dem.

Tilbakemeldinger

Ta imot tilbakemeldinger fra kunder uten å argumentere mot forslagene deres eller bli defensiv. Når det er mulig eller praktisk, gjennomfør det kundene foreslår. Ved å gjøre dette gir det gyldighet til det kunden sier og viser at det blir tatt på alvor når hun kommer tilbake senere. Dette inspirerer til å gi enda flere tilbakemeldinger i fremtiden.

Si takk

Passende avskjeder bør uttrykke genuin interesse for kunden og takknemlighet for at de har gjort forretninger med deg. Enten det er ansikt til ansikt, over telefon eller online, er en avskjed ikke komplett uten at den inneholder en takk, eller tusen takk.

Følg opp

Oppfølging i etterkant gjør at kundene blir sikre på og forsikret om at de er viktige og at deres bidrag til forretningen har en positiv betydning.

Å uttrykke genuin interesse er helt gratis

Å uttrykke genuin interesse reflekterer essensen, det aller viktigste aspektet og den aller høyeste prioriteten til enhver som er tilsatt i en kundeservicerelatert jobb. Det er ingen tilleggsavgifter eller ekstra kostnader. Å uttrykke genuin interesse er helt gratis .