Stikkord: Utdanning

karrierelæring & livsmestring

Utdanning og yrker

Dette er en samling arbeidsark til bruk sammen med kapittelet ‘Utdanning og yrker’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’