Teamarbeid

karrierelæring & livsmestring

Uansett hvilken rolle du har i arbeidslivet, er det viktig at du er i stand til å arbeide godt sammen med andre

Du må også være i stand til å formidle at dette er en ferdighet du er god på til de som kan tenke seg å ansette deg. Du kan trolig velge nesten hvilken som helst jobbannonse og få øye på ord som handler om å være selvgående og å kunne spille på lag. (thebalancecareer.com)


For å utvikle gode ferdigheter innen lagarbeid er det viktig å få øve seg og få tilbakemelding eksplisitt på det som fungerer bra og det som ikke fungerer.

Belbins teamroller

Arbeidsgivere forventer at arbeidstakere er gode til å spille på lag. Lagarbeid er grunnleggende på nesten alle typer arbeidsplasser og industrier, fra informasjonsteknologi til cateringbransjen. Dette gjelder selv om det kan virke som om jobben din passer best i kategorien selvstendig arbeid. Det kan være at
du utfører hovedtyngden av arbeidet ditt alene, og samtidig må du være i stand til å tenke på arbeidet ditt i sammenheng med firmaets store målsetning, og kommunisere det du har gjort til de andre i organisasjonen. Selv som egen arbeidsgiver er du avhengig av å samarbeide med andre for å få oppdrag og utvide kundekretsen.

Dr. Meredith Belbin har studert teamarbeid i mange år, og har kommet frem til 9 roller ulike personer kan ha eller ta på seg i et team. Les mer om disse rollene under, og på www.belbin.com.

Pådriver

Driver arbeidet fremover og får ting gjort. Har en klar ide og forestilling om hva som er den foretrukne retningen på arbeidet.

Iverksetter

Får ting gjort, ser etter måter å omsette snakk, samtaler og ideer til handling. Genererer praktiske aktiviteter.

Avslutter

Fokuserer på å gjøre oppgavene ferdig og knytte sammen alle de løse trådene.

Koordinator

Tar seg av dynamikken i gruppen. Er ofte i en lederrolle.

Lagspiller

Hjelper teamet med å arbeide effektivt og støtter opp under de personlige relasjonene i gruppen.

Ressursinnhenter

Samler eksterne ressurser og informasjon for å hjelpe teamet.

Ideskaper

Genererer nye ideer og kreative løsninger, ikke alle av dem er like praktiske. 

Analytiker

God på å kritisk vurdere ideer og forslag til gruppen. Er også god på å ta beslutninger.

Spesialist

Bringer ekspertkunnskap med seg til gruppen. Denne rollen er ikke alltid nødvendig for at gruppen skal fungere optimalt.