Tidsstyring

karrierelæring & livsmestring

Hvor mye tid har du?

Er du ofte stresset fordi du føler at du har for mange oppgaver? Føler du, etter som tiden går, at du har alt for mange oppgaver og alt for liten tid til å gjøre dem på? Kunne du tenkt deg noen raske triks for å klatre mot toppen av oppgavefjellet? Er svaret på dette spørsmålet ja, leser du videre.

Tidsforskjell?

Har du noen gang tenkt på hvordan noen personer ser ut til å ha nok tid til å gjøre alt de har lyst til å gjøre, mens andre ser ut til alltid å måtte løpe fra oppgave til oppgave uten å komme i mål med noe? Har den første kategorien mindre å gjøre? Nei, trolig bruker de tiden sin mer effektivt og har gode ferdigheter i det å styre tiden sin. I teorien er ikke tidsstyring et veldig vanskelig konsept, men i praksis viser det seg ofte utfordrende å gjennomføre  

Hva er trikset?

Trikset er ofte å organisere oppgavene og bruke tiden på en mer effektiv måte for å gjøre mer hver dag. Dette kan hjelpe til å redusere stress og gjøre at du får det bedre der du arbeider.

Tidsstyring er en ferdighet som, ironisk nok, tar tid å utvikle. Du trenger å finne ut hva som fungerer best for deg. (Lifehack.org)

Det krever at du bruker litt tid i forkant for å prioritere og organisere deg selv. Etter at du har gjort det, vil du oppdage at mindre justeringer vil gjøre at dagen din, og også ukene og månedene, vil falle på plass på en organisert måte. Slik kan du få mer tid til å gjøre alt du ønsker.T

Spis den frosken!

Nøkkelen til lykke, tilfredsstillelse, suksess og en god følelse av personlig styrke og effektivitet er at du utvikler en vane der du spiser den største og styggeste frosken din som det første du gjør hver dag du begynner på arbeid. Har du to frosker, velger du den mest frastøtende aller først. Frosken blir her et bilde på de vanskeligste eller mest utfordrende oppgavene du har på programmet.

Heldigvis er dette en ferdighet du kan lære deg, og som du kan oppnå gjennom repetisjon. Når du utvikler en vane med å begynne med de aller viktigste oppgavene før noe annet, er du mer eller mindre sikret suksess.

Her er en oppsummering av 21 gode grep for å stoppe med prokrastinering og få flere ting gjort raskere. Dette er 21 grep slik de blir presentert i boken “Eat that frog!” av Brian Tracy. Se over disse reglene og prinsippene regelmessig helt til de blir en del av måten du tenker på og hvordan du handler og angriper oppgavene du skal i gang med. Slik vil fremtiden din bli garantert.

1
Dekk på bordet

Bestem akkurat hva du ønsker. Klarhet er essensielt. Skriv ned målene og målsetningene dine før du begynner

2
Planlegg hver dag på forhånd

Tenk på papir. Hvert minutt du bruker på å planlegge kan spare deg for ti minutter i gjennomføringsfasen.

3
Bruk 80/20 regelen på alt du gjør

20 prosent av det du gjør vil utgjøre 80 prosent av resultatene dine. Konsentrer innsatsen din på disse 20 prosentene.

4
Vurder konsekvensene

De viktigste oppgavene og prioriteringene dine er de som kan ha de mest avgjørende konsekvensene, enten positivt eller negativt, på livsverket ditt. Fokuser sterkere på disse enn på alt annet.

5
Utøv kreativ prokrastinering

Siden du ikke kan gjøre alt, må du lære deg å med vilje utsette de oppgavene som har lav verdi for deg. Slik kan du få nok tid til å gjøre de tingene som virkelig teller.

6
Bruk ABCDE-metoden hele tiden

Før du begynner å arbeide på en liste med oppgaver, ta et par øyeblikk for å organisere oppgavene etter verdi og prioritet. Slik kan du være sikker på at du arbeider med dine aller viktigste oppgaver.

7
Fokuser på nøkkelområdene

Identifiser og bestem deg for de resultatene som du absolutt og helt positivt må gjøre for å utføre arbeidet ditt på en god måte. Arbeid med disse hele dagen lang.

8
De tre tings lov

Identifiser de tre tingene du gjør i arbeidet ditt som utgjør 90% av ditt bidrag og fokuser på å få disse gjort før alt annet. Du vil da ha mer tid du kan bruke på din familie og ditt personlige liv.

9
Forbered deg grundig

Ha alt du trenger for hånd før du begynner. Samle sammen alle papirer, informasjon, verktøy, arbeidsmaterialer og tall slik at du kan komme i gang og holde arbeidet gående.

10
Ta en oljetønne om gangen

Du kan gjennomføre de største og mest kompliserte jobbene om du bare gjør deg ferdig med et steg og et delmål om gangen.

11
Oppgrader dine nøkkelferdigheter

Jo mer kunnskapsrik og dyktig du blir på dine nøkkeloppgaver, jo raskere kommer du i gang med dem og dermed blir du også raskere ferdig med disse oppgavene. 

12
Bruk dine spesielle talenter

Avgjør klart hva som er din største styrke og de tingene du gjør på en veldig god måte, eller som du kan bli veldig god på. Kast deg helhjertet inn i å gjøre disse tingene veldig, veldig bra.

13
Identifiser dine viktigste hindringer

Avgjør hva som er flaskehalsene og demningene dine, internt og eksternt. Disse bestemmer farten du greier å gjennomføre dine viktigste oppgaver og mål med. Fokuser på å åpne opp disse.

14
Legg press på deg selv

Tenk deg at du må forlate bostedet ditt og reise bort en måned. Arbeid som om du måtte få alle dine hovedoppgaver ferdige før du reiste.

15
Maksimer dine krefter og styrker

Identifiser de periodene og tidene på døgnet der du har den høyeste energien både mentalt og fysisk. Strukturer dine viktigste og mest krevende oppgaver rundt disse tidene. Få lagt inn mye hvile slik at du kan utføre oppgavene på ditt beste på disse tidene.

16
Motiver deg selv til å handle

Vær din egen heiagjeng. Se etter det gode og positive i enhver situasjon. Fokuser på løsningene heller enn på problemet. Vær optimistisk og konstruktiv hele tiden.

17
Kom deg ut av teknologiske feller

Bruk teknologi for å forbedre kvaliteten på kommunikasjonen din, men unngå at du blir en slave av teknologien. Lær deg å slå av ting fra tid til annen, og hold dem avslått.

18
Del opp og del inn oppgavene dine

Del opp store komplekse oppgaver i deler du relativt lett kan bite over. Så gjør du bare en liten del av oppgaven for å komme i gang.

19
Skap store lommer med tid

Organiser dagene dine rundt store blokker med tid hvor du kan konsentrere deg i lengre perioder på dine aller viktigste oppgaver.

20
Tenk deg at det haster

Gjør det til en vane å bevege deg raskt når du gjør nøkkeloppgavene dine. Bli kjent som en person som gjør ting hurtig og grundig.

21
Prioriter hver oppgave som om den var viktigst

Sett klare prioriteringer. Start med det samme på dine aller viktigste oppgaver, og arbeid på dem uten å stoppe til jobben er 100% ferdig. Dette er den endelige nøkkelen til å utføre oppgaver på et høyt nivå og maksimere personlig produktivitett.

Bestem deg for å
praktisere disse prinsippene hver dag

til de blir en del av deg og sitter i ryggmargen. Med disse vanene som en del av ditt repertoar innen selvledelse og tidsstyring som en permanent del av din personlighet, vil din fremtidige suksess være innen rekkevidde.