Tilpasningsdyktighet

karrierelæring & livsmestring

Å være tilpasningsdyktig er viktig i det stadig omskiftende arbeidslivet vi har nå.

Forandringer skjer i stort tempo, på en slik måte at mange bransjer gjerne kan hevde at det eneste konstante er forandring. Tilpasningsdyktighet på arbeidsplassen betyr at du har evne til å endre deg for å kunne ta på deg nye og uvante forretningssituasjoner og arbeidsoppgaver.

En tilpasningsdyktig person

 er i stand til å lære av erfaring og evner å takle forretnings-problemer eller utfordringer som oppstår i det personlige livet.

Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet er ferdigheter mange arbeidsgivere etterspør. Dersom du ønsker å være tilpasningsdyktig må du være i stand til å vurdere og tilpasse deg til de forskjellige rollene og ansvarsområdene du opptrer i hver dag. Å være tilpasningsdyktig setter deg i stand til å overleve, utvikle deg, lære og oppnå suksess. Du må være åpen for å forandre deg, uten å frykte forandringer. Du må tenke positivt og ha et ønske om å lære og utvikle deg. (Businessphrases.net)

Tilpasnings-dyktighet dreier seg om din evne til å forandre hva du gjør og tenker.

Tilpasningsdyktighet dreier seg om din evne til å forandre hva du gjør, dine handlinger, retningen din eller tilnærmingen du bruker for å tilpasse deg til en ny situasjon. (cleverism.com)

Å være tilpasningsdyktig kan handle om at du bevisst omfavner forandring heller enn å være skeptisk eller yte motstand.

Hvordan tilpasningsdyktighet kan hjelpe deg gjennom forandringer

I denne filmen ser du Jennifer Jones snakke om hvordan vi i livene våre hele tiden må forholde oss til store og små forandringer. Jones har funnet frem til fire elementer som har innvirkning på hvor tilpasningsdyktige vi er i forskjellige situasjoner. Å ha et formål, nysgjerrighet og resiliens er tre faktorer som virker positivt inn. At du føler deg truet på en eller annen måte har negativ innvirkning på hvor tilpasningsdyktig du er.

Den tilpasnings-dyktige hjernen

I denne filmen får du høre om fem faktorer som kan være avgjørende for hvordan du møter forandringer i ditt fremtidige liv og arbeidsliv. Disse faktorene settes opp mot det automatisering og roboter kan tilby av konkurransefordeler i tiden som kommer: Nysgjerrighet, kreativitet, initiativ, tenking på tvers av disipliner og empati.

Hva kan du lære av 100 dager med avvisning?

Jia Jing har gjort avvisning og nederlag til en livsstil for. I denne filmen ser du hvordan han utforsket avvisning og lærte hvordan han selv og andre møter situasjoner som ligger i kant eller over grensen av komfortsonen. Alt filmet og publiserte han online. Hva han fant ut var både overraskende og inspirerende.

Vitenskapen som ligger bak hvordan vi kan utvikle karakteren vår

Denne filmen forteller om hva som skal til for å utvikle karakteren vår. Hovedfokuset er at alle mennesker har et sett med styrker og at det er langt bedre å arbeide med å forbedre styrkene enn svakhetene våre. Vi kan også hjelpe andre til å forbedre deres styrker. Se filmen for å finne ut av hvilke styrker som kan være avgjørende i ditt liv.

Hvordan undervise for å lære elevene tilpasnings-dyktighet

Dr. Richard Davidson snakker i denne filmen om hva som skal til for å undervise om tilpasningsdyktighet, hva elevene trenger for å bli klare for den hverdagen de skal ut i og til det fremtidige arbeidslivet. Han trekker frem fire hovedelementer som er viktige: oppmerksomhet, tilhørighet, innsikt og en følelse av å ha et formål med det en gjør.