Stikkord: historie

karrierelæring & livsmestring

Historier

Noen ganger kan en velfundert historie være det beste hjelpemiddelet for å illustrere et poeng eller legge grunnlaget for å reflektere over en problemstilling. I denne samlingen av historier har vi tekster både på engelsk og norsk. Noen av historiene er bare på norsk, mens noen av historiene er på begge språk. Dette kan åpne …