Historier

karrierelæring & livsmestring

Historier

Noen ganger kan en velfundert historie være det beste hjelpemiddelet for å illustrere et poeng eller legge grunnlaget for å reflektere over en problemstilling.

I denne samlingen av historier har vi tekster både på engelsk og norsk. Noen av historiene er bare på norsk, mens noen av historiene er på begge språk. Dette kan åpne opp for å bruke engelsk som en naturlig del av Utdanningsvalg. Bruk av historier kan også gå rett inn i tverrfaglig undervisning. Mange fag bruker historiefortelling eller historieskriving som del av undervisningen. Slik kan det også være med utdanningsvalg.

Det å fortelle en historie som beskriver en selv inn i en tenkt fremtid er del av den narrative tankegangen i karriereveiledning.

God lesning.

 

No Comments

Add your comment