Kategori: Problemstillinger

karrierelæring & livsmestring

Seksten Soft Skills

          Soft skills predict success in life – James J. Heckman Harde- og myke ferdigheter frem mot 2030 Det er vanskelig å spå om fremtiden, og mange har prøvd med ulikt hell. Rapporten «Future of skills: employment in 2030» viser til syv trender som vil påvirke arbeidslivet og livet generelt i fremtiden. …