Kategori: Teorier

karrierelæring & livsmestring

Kort om teori

I noen tilfeller kan det være en fordel å ha et samlet bilde av hva en teori går ut på, uten all lærebokteksten. Her er noen teorier som dreier seg om karrierekompetanser, karrierelæring eller læring på generell basis.