Kategori: Karrierelæring

karrierelæring & livsmestring

Karrierelæring, karrierekompetanser og karriereundervisning

Karrierelæring er den læringen som knytter seg til utvikling av karrierekompetanse, læringsprosessen. Karrierelæring kan foregå både som del av et organisert opplegg og som noe uformelt i påvirkning av familie, venner og andre viktige personer rundt en. Karrierelæring kan hjelpe til å utvikle karrierekompetanser. Karrierekompetanser er de kompetansene som den enkelte skal utvikle. Dette er …

Kort om teori

I noen tilfeller kan det være en fordel å ha et samlet bilde av hva en teori går ut på, uten all lærebokteksten. Her er noen teorier som dreier seg om karrierekompetanser, karrierelæring eller læring på generell basis.