Kort om teori

karrierelæring & livsmestring

Kort om teori

I noen tilfeller kan det være en fordel å ha et samlet bilde av hva en teori går ut på, uten all lærebokteksten. Her er noen teorier som dreier seg om karrierekompetanser, karrierelæring eller læring på generell basis.

 

No Comments

Add your comment