Karrierelæring, karrierekompetanser og karriereundervisning

karrierelæring & livsmestring

Karrierelæring, karrierekompetanser og karriereundervisning

Karrierelæring er den læringen som knytter seg til utvikling av karrierekompetanse, læringsprosessen. Karrierelæring kan foregå både som del av et organisert opplegg og som noe uformelt i påvirkning av familie, venner og andre viktige personer rundt en. Karrierelæring kan hjelpe til å utvikle karrierekompetanser.

Karrierekompetanser er de kompetansene som den enkelte skal utvikle. Dette er kompetanser til å forstå og utvikle seg selv, utforske livet, læring og arbeid. Det handler også om å håndtere liv, læring og arbeid i forandringer og overganger. En har oppmerksomhet på hva en gjør, men også hva en faktisk kan gjøre, og på at den enkelte formes via sin livsførsel og sine handlinger og samtidig påvirker egne fremtidsmuligheter.

Karriereundervisning eller karriereutdanning er den undervisningen som er skrevet inn i et pensum og som har fokus på læring og progresjon i forhold til å nå bestemte mål. Dette er det skolen som har ansvaret for å gjennomføre og innholdet er definert gjennom målene i læreplanen.

Utdanningsvalg er en komponent i dette, men karriereutdanningen som helhet er hele skolen sitt ansvar.

Slik kan foreldrene hjelpe

Hvordan kan lærerne hjelpe

Slik kan forvaltningsleddet hjelpe

 

No Comments

Add your comment