Kategori: Narrativ

karrierelæring & livsmestring

Narrativ

Dette er en samling arbeidsark som kan brukes sammen med kapittelet ‘Narrativ’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’  

Historier

Noen ganger kan en velfundert historie være det beste hjelpemiddelet for å illustrere et poeng eller legge grunnlaget for å reflektere over en problemstilling. I denne samlingen av historier har vi tekster både på engelsk og norsk. Noen av historiene er bare på norsk, mens noen av historiene er på begge språk. Dette kan åpne …