Narrativ

karrierelæring & livsmestring

Narrativ

Dette er en samling arbeidsark som kan brukes sammen med kapittelet ‘Narrativ’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’

 

 

No Comments

Add your comment