Personlige valg

Dette er en samling arbeidsark og ideer som kan brukes sammen med kapittelet ‘Personlige valg’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’

Utdanning og yrker

Dette er en samling arbeidsark til bruk sammen med kapittelet ‘Utdanning og yrker’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’

 

Selvledelse

Dette er en samling arbeidsark til bruk sammen med kapittelet ‘Selvledelse’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’

 

Narrativ

Dette er en samling arbeidsark som kan brukes sammen med kapittelet ‘Narrativ’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’

 

Historier

Noen ganger kan en velfundert historie være det beste hjelpemiddelet for å illustrere et poeng eller legge grunnlaget for å reflektere over en problemstilling.

I denne samlingen av historier har vi tekster både på engelsk og norsk. Noen av historiene er bare på norsk, mens noen av historiene er på begge språk. Dette kan åpne opp for å bruke engelsk som en naturlig del av Utdanningsvalg. Bruk av historier kan også gå rett inn i tverrfaglig undervisning. Mange fag bruker historiefortelling eller historieskriving som del av undervisningen. Slik kan det også være med utdanningsvalg.

Det å fortelle en historie som beskriver en selv inn i en tenkt fremtid er del av den narrative tankegangen i karriereveiledning.

God lesning.

Presentasjoner og hefter

Presentasjoner og hefter som er bakgrunnsmateriale for hva vi snakker om på seminar, kurs, webinar og i andre sammenhenger kan du finne her. Ta gjerne presentasjonene og heftene i bruk, og del dem veldig gjerne med andre som kan tenkes å ha bruk for dem. Det er selvsagt fint om opphavet blir nevnt i sammenhengen.