Stikkord: utdanningsvalg

karrierelæring & livsmestring

Personlige valg

Dette er en samling arbeidsark og ideer som kan brukes sammen med kapittelet ‘Personlige valg’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’

Utdanning og yrker

Dette er en samling arbeidsark til bruk sammen med kapittelet ‘Utdanning og yrker’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’  

Arbeid

Dette er en samling arbeidsark til bruk sammen med kapittelet ‘Arbeid’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’  

Selvledelse

Dette er en samling arbeidsark til bruk sammen med kapittelet ‘Selvledelse’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’  

Narrativ

Dette er en samling arbeidsark som kan brukes sammen med kapittelet ‘Narrativ’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’  

Historier

Noen ganger kan en velfundert historie være det beste hjelpemiddelet for å illustrere et poeng eller legge grunnlaget for å reflektere over en problemstilling. I denne samlingen av historier har vi tekster både på engelsk og norsk. Noen av historiene er bare på norsk, mens noen av historiene er på begge språk. Dette kan åpne …

Presentasjoner og hefter

Presentasjoner og hefter som er bakgrunnsmateriale for hva vi snakker om på seminar, kurs, webinar og i andre sammenhenger kan du finne her. Ta gjerne presentasjonene og heftene i bruk, og del dem veldig gjerne med andre som kan tenkes å ha bruk for dem. Det er selvsagt fint om opphavet blir nevnt i sammenhengen.