Arbeid

karrierelæring & livsmestring

Arbeid

Dette er en samling arbeidsark til bruk sammen med kapittelet ‘Arbeid’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’

 

 

No Comments

Add your comment