Personlige valg

Dette er en samling arbeidsark og ideer som kan brukes sammen med kapittelet ‘Personlige valg’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’

Utdanning og yrker

Dette er en samling arbeidsark til bruk sammen med kapittelet ‘Utdanning og yrker’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’

 

Selvledelse

Dette er en samling arbeidsark til bruk sammen med kapittelet ‘Selvledelse’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’

 

Narrativ

Dette er en samling arbeidsark som kan brukes sammen med kapittelet ‘Narrativ’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’

 

Virkelig nyttige linker

I denne posten har vi samlet et stort knippe virkelig nyttige linker. Dette er norskspråklige og engelskspråklige nettsteder som har mye å bidra med i forhold til utdanningsvalg, karrierelæring og karriereveiledning. Følg knappene for å åpne nettsiden i et nytt vindu.

Norske ressurser

UDIR UTDANNING VIL BLI VEILEDERFORUM
KOMPETANSE NORGE NHO UNG INNOVASJON NORGE UNGT ENTREPRENØRSKAP
MULIGHETER FRITT VALG SJEF I EGET LIV SIEL ØKONOMI
REALFAG VERKTØY SKOLE OG ARBEIDSLIV MITT YRKE SKOLEPORTEN

 

Filmer og filmsamlinger

DAS HANDWERK SHIFT HAPPENS OM EGNE VALG VEIEN BLIR TIL MENS DU GÅR
FBI UTDANNING NÆRINGSLIVET NÆRINGSLIVET - MER ENN DU TROR VERDISKAPING
KONFORMITET LYKKES PÅ JOBBINTERVJU INDUSTRI 4.0 NRK MITT YRKE

 

Utenlandske ressurser

VPT (DK) GATSBY (UK) CAREERS AND ENTERPRISE (UK) AUSTRALIA
SKILLS DEVELOPMENT (UK) MY WORLD OF WORK (UK) IRLAND NEW ZEALAND

 

Karrierelæring, karrierekompetanser og karriereundervisning

Karrierelæring er den læringen som knytter seg til utvikling av karrierekompetanse, læringsprosessen. Karrierelæring kan foregå både som del av et organisert opplegg og som noe uformelt i påvirkning av familie, venner og andre viktige personer rundt en. Karrierelæring kan hjelpe til å utvikle karrierekompetanser.

Karrierekompetanser er de kompetansene som den enkelte skal utvikle. Dette er kompetanser til å forstå og utvikle seg selv, utforske livet, læring og arbeid. Det handler også om å håndtere liv, læring og arbeid i forandringer og overganger. En har oppmerksomhet på hva en gjør, men også hva en faktisk kan gjøre, og på at den enkelte formes via sin livsførsel og sine handlinger og samtidig påvirker egne fremtidsmuligheter.

Karriereundervisning eller karriereutdanning er den undervisningen som er skrevet inn i et pensum og som har fokus på læring og progresjon i forhold til å nå bestemte mål. Dette er det skolen som har ansvaret for å gjennomføre og innholdet er definert gjennom målene i læreplanen.

Utdanningsvalg er en komponent i dette, men karriereutdanningen som helhet er hele skolen sitt ansvar.

Slik kan foreldrene hjelpe

Hvordan kan lærerne hjelpe

Slik kan forvaltningsleddet hjelpe

Presentasjoner og hefter

Presentasjoner og hefter som er bakgrunnsmateriale for hva vi snakker om på seminar, kurs, webinar og i andre sammenhenger kan du finne her. Ta gjerne presentasjonene og heftene i bruk, og del dem veldig gjerne med andre som kan tenkes å ha bruk for dem. Det er selvsagt fint om opphavet blir nevnt i sammenhengen.