Stikkord: karrierekompetanse

karrierelæring & livsmestring

Personlige valg

Dette er en samling arbeidsark og ideer som kan brukes sammen med kapittelet ‘Personlige valg’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’

Utdanning og yrker

Dette er en samling arbeidsark til bruk sammen med kapittelet ‘Utdanning og yrker’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’  

Arbeid

Dette er en samling arbeidsark til bruk sammen med kapittelet ‘Arbeid’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’  

Selvledelse

Dette er en samling arbeidsark til bruk sammen med kapittelet ‘Selvledelse’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’  

Narrativ

Dette er en samling arbeidsark som kan brukes sammen med kapittelet ‘Narrativ’ i boken ‘Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring’  

Historier

Noen ganger kan en velfundert historie være det beste hjelpemiddelet for å illustrere et poeng eller legge grunnlaget for å reflektere over en problemstilling. I denne samlingen av historier har vi tekster både på engelsk og norsk. Noen av historiene er bare på norsk, mens noen av historiene er på begge språk. Dette kan åpne …

Virkelig nyttige linker

I denne posten har vi samlet et stort knippe virkelig nyttige linker. Dette er norskspråklige og engelskspråklige nettsteder som har mye å bidra med i forhold til utdanningsvalg, karrierelæring og karriereveiledning. Følg knappene for å åpne nettsiden i et nytt vindu. Norske ressurser   Filmer og filmsamlinger   Utenlandske ressurser  

Karrierelæring, karrierekompetanser og karriereundervisning

Karrierelæring er den læringen som knytter seg til utvikling av karrierekompetanse, læringsprosessen. Karrierelæring kan foregå både som del av et organisert opplegg og som noe uformelt i påvirkning av familie, venner og andre viktige personer rundt en. Karrierelæring kan hjelpe til å utvikle karrierekompetanser. Karrierekompetanser er de kompetansene som den enkelte skal utvikle. Dette er …